Przygotowania do uroczystości

9 września 2006 roku już o szóstej rano do Błaszek wjeżdża kolumna wojskowych samochodów. Żołnierze z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia pod komendą majora Piotra Godłowa, absolwenta naszego Liceum (1982) sprawnie rozstawiają sprzęt: radiostację, kawiarenkę internetową, a na samochody – stacje łączności troposferycznej nakładają siatki maskujące.

Dwie godziny później zakończone zostały ostatnie przygotowania do święta.

Uczniowie najstarszych klas licealnych z plakietkami „Obsługa” zajmują swoje pozycje. Ich zadaniem jest kierowanie ruchem pojazdów w rejonie szkoły, kierowanie na parkingi, przyjmowanie przybywających na uroczystości absolwentów i gości.

W szkole kieruje nimi pani Anna Spychała, a w kościele pani Jadwiga Napieralska.

Otwieramy wszystkie klasy, by byli uczniowie mogli sobie przypomnieć, gdzie siedzieli pod czas zajęć lekcyjnych wiele, wiele lat temu. To dla nich zostały przygotowane na szkolnych korytarzach dwie wystawy: „Związki Liceum z Wojskiem Polskim” i „50 lat Liceum w Fotografii”.

O godzinie dziewiątej rano na ulicy Szkolnej zbierają się obecni uczniowie liceum i nauczyciele. Pół godziny później szkolna kolumna prowadzona przez pana. Dominika Strumińskiego udaje się do kościoła parafialnego.

W kościele powoli gromadzą się goście, absolwenci, mieszkańcy Błaszek. Przybywają poczty sztandarowe z liceum im. K. Jagiellończyka z Sieradza, gimnazjum i szkoły podstawowej z Błaszek, Gruszczyc, Sędzimirowic, Organizacji Kombatantów i Osób Represjonowanych z Błaszek i Sieradza, harcerzy z POH.

Jest także poczet Sztandarowy z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, współpracującej z naszym liceum.

Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 50-lecia Liceum wita przybyłych gości honorowych: ppłk Mirosława Kalińskiego, reprezentującego Ministerstwo Obrony Narodowej, księdza prałata płk Sławomira Żarskiego – Wikariusza Generalnego Wojska Polskiego, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Stanisława Olasa, Łódzkiego Kuratora Oświaty – Mariana Przybylskiego, dowództwo 15 SBWD z płk Janem Sobotką na czele, władze samorządowe powiatu sieradzkiego ze starostą – Kazimierzem Kościelnym, władze samorządowe gminy i miasta Błaszki z burmistrzem – Krzysztofem Stępińskim i przewodniczącą Rady – Agnieszka Bieńkowską.

Tuż przed godzina dziesiątą przybywa oczekiwany gość honorowy – ks. biskup Stanisław Napierała – Ordynariusz Kaliski.

Przed bramą świątyni księdza biskupa wita proboszcz parafii Błaszki – ks. kanonik Ryszard Tuzin, przewodniczący Komitetu organizacyjnego – Krzysztof Jasiński, burmistrz – Krzysztof Jasiński, dyrektor Liceum – Antoni Mikita a także starosta Sieradzki – Kazimierz Kościelny, wicestarosta – Michał Kłos, dowódca 15 SBWD – płk. Jan Sobotka.

Chwila rozmowy z absolwentkami z lat 1998-1999…

I udajemy się do kościoła…

Goście honorowi zajmują miejsca w ławach po prawej stronie ołtarza, Komitet Organizacyjny po lewej. Przed ołtarzem na stojaku oczekuje na poświęcenie nowy sztandar dla Liceum.

Msza Święta

Mszę świętą celebruje ksiądz biskup Stanisław Napierała – ordynariusz kaliski. Koncelebranci: ksiądz prałat pułkownik Sławomir Żarski – wikariusz generalny Kurii Polowej Wojska Polskiego i ksiądz prałat Władysław Czamara z Opatówka – absolwent z roku 1969, ksiądz kanonik Ryszard Tuzin – proboszcz parafii Błaszki oraz księża absolwenci : Jarosław Materliński.

W ceremonii aktywnie uczestniczą uczniowie Liceum.

Krzysztof Stępiński – burmistrz gminy i miasta Błaszki, Krzysztof Jasiński – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu i Antoni Mikita – dyrektor Liceum – dziękują ks. biskupowi za uświetnienie uroczystości swoją osoba i modlitwę za absolwentów, uczniów i nauczycieli.

Ksiądz biskup święci nowy sztandar Liceum – symbol tradycji – który był myślą przewodnia jego homilii.

Złożenie wieńca pod pomnikiem „Bohaterom tej Ziemi

Uczestnicy uroczystego nabożeństwa opuszczają kościół i gromadzą się przed pomnikiem „Bohaterom tej Ziemi”. Na miejscu jest już Orkiestra Reprezentacyjna Garnizonu Warszawa i Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Kompania Reprezentacyjna WP prezentuje broń, kiedy poczty sztandarowe przechodzą z kościoła pod pomnik.

Delegacja szkolnej społeczności składa wieniec: w I rzędzie najlepsi uczniowie z 2006 r. Katarzyna Wolska i Dominik Krzywda. W drugim rzędzie od lewej Stanisław Borowiak – nauczyciel o najdłuższym stażu pracy w liceum (46 lat), wieloletni dyrektor, Dagmara Łuczak – najmłodszy nauczyciel, płk Tadeusz Machulski – absolwent z 1968 r. W trzecim rzędzie od lewej: Krzysztof Stępiński – burmistrz, Krzysztof Jasiński – przewodniczący KO, Dorota Majewska – przewodnicząca Rady Rodziców LO, Antoni Mikita – obecny dyrektor Liceum.

Przed pomnikiem licznie zgromadzili się absolwenci, uczniowie, mieszkańcy Błaszek.

Następnie w rytmie wygrywanym przez Orkiestrę Reprezentacyjną Kompania Reprezentacyjna WP, poczty sztandarowe i tłum absolwentów oraz uczniów maszeruje na plac L. Sulwińskiego.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Tymczasem delegacja uczniów i absolwentów towarzysząca gościom honorowym udaje się do budynku liceum w celu odsłonięcia tablicy upamiętniającej 50 lat istnienia szkoły.

Tablicę pamiątkową odsłaniają jej fundatorzy: Sławomira i Krzysztof Jasińscy, a ksiądz biskup poświęca ją.

Burmistrz wręcza ks. biskupowi pamiątkowy ryngraf z herbem Błaszek, a dyrektor szkoły książkę wydaną z okazji Jubileuszu Liceum.

Następnie goście udają się na plac L. Sulwińskiego, gdzie odbędzie się dalsza część jubileuszowych uroczystości.

 

Przekazanie sztandaru

Na placu L. Sulwińskiego oczekuje już wojsko, poczty sztandarowe i goście honorowi. Od lewej: ks. prałat płk Sławomir Żarski, ks. bp Stanisław Napierała, dowódca 15 SBWD płk Jan Sobotka, starosta sieradzki Kazimierz Kościelny.

Uczniowie, absolwenci otaczają plac

Obok orkiestry stoją w szyku absolwenci Liceum – oficerowie Wojska Polskiego. W pierwszym szeregu od lewej: płk Tadeusz Ubych, płk Tadeusz Machulski, płk Ryszard Warszewski.

Orkiestra Reprezentacyjna gra hymn narodowy, kompania prezentuje broń… Poczet flagowy wciąga flagę państwową na maszt.

Głos zabiera przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 50-lecia liceum ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach pan Krzysztof Jasiński.Wita przybyłych na uroczystość jubileuszu gości i przypomina w kilku słowach historię przygotowań do dzisiejszego święta.

Płk Jan Sobotka odczytał następnie i przekazał dyrektorowi Liceum list gratulacyjny dowódcy Garnizonu Warszawa – gen. dyw. Jana Klejszmita. Wręczył także decyzję i wyróżnienie dla szkoły – znak honorowy 15 Sieradzkiej brygady Wsparcia Dowodzenia.

Starosta Sieradzki – Kazimierz Kościelny w swoim przemówieniu podkreślił rolę szkoły w kształceniu i wychowaniu dla gminy, powiatu i kraju licznej rzeszy absolwentów. Zwrócił uwagę na rolę dyrektorów liceum w kształtowaniu jego wizerunku.

Wicemarszałek województwa łódzkiego Stanisław Olas – przekazał życzenia od zarządu województwa i mapę.

Pani Dorota Majewska – przewodnicząca Rady Rodziców odczytała akt nadania Liceum nowego sztandaru, a konferansjer akt fundacji.

Akt fundacji podpisywali, po wbiciu w sztandar „gwoździ”, kolejni fundatorzy:
w Imieniu 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – płk Jan Sobotka
w imieniu absolwentów – oficerów Wojska Polskiego płk Tadeusz Machulski
w imieniu Komitetu Organizacyjnego – Krzysztof Jasiński
w imieniu Rady Pedagogicznej Liceum – dyrektor Antoni Mikita
w imieniu Rady Rodziców – przewodnicząca Dorota Majewska
w imieniu pracowników UGiM Błaszki – burmistrz Krzysztof Stępiński
w imieniu dyrektorów szkół i przedszkoli – dyrektor SP Błaszki Bożena Nosal
Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr. Hab. Eugeniusz Kwiatkowski
Mirosława i Krzysztof Jasińscy
Wiceprokurator Generalny RP – Kazimierz Olejnik
Julianna Maniewska-Kurek
Dorota i Zbigniew Majewscy
Zdzisław Woźniak
Danuta Kuczewska
Anna i Wojciech Tokarkowie
Barbara Noweta

Po podpisaniu aktu fundacji sztandaru, jej inicjatorzy, absolwenci – oficerowie Wojska Polskiego przystąpili do ceremonii przekazania. Poczet w składzie: płk Tadeusz Ubych, płk Tadeusz Machulski – chorąży, płk Ryszard Warszewski przekazuje sztandar dyrektorowi Liceum – Antoniemu Mikicie.

Dyrektor prezentuje zebranym na placu obie strony sztandaru.

Z rąk dyrektora odbiera sztandar szkolny poczet sztandarowy: chorąży Mateusz Kuczewski, asysta Sylwia Smuś i Ewelina Kikowska.

Poczet defiluje ze sztandarem przed frontem szkoły.

Pan Marek król – członek zarządu Powiatu Sieradzkiego odczytuje uchwałę Rady Powiatu i uchwałę kapituły odznaczenia „Za zasługi dla Powiatu Sieradzkiego”, a starosta sieradzki – Kazimierz Kościelny dekoruje sztandar szkoły odznaczeniem.

Uczniowie klas pierwszych występują do uroczystego ślubowania.
Dyrektor Liceum odczytuje rotę ślubowania…
Najlepsi uczniowie przyjęci do klas I ślubują na sztandar szkoły…

Po ślubowaniu płk Jan Sobotka wręcza puchar zwycięzcom turnieju strzeleckiego.

Burmistrz GiM Błaszki – Krzysztof Stępiński wręcza puchar zwycięzcom turnieju piłki nożnej – KS Kalinowa

Przewodnicząca Rady Rodziców wręcza puchar za zwycięstwo w turnieju piłki koszykowej drużynie dziewcząt z liceum, Dyrektor liceum wręcza puchary zwycięzcom turnieju piłki siatkowej, a Krzysztof Jasiński zwycięzcom turnieju tenisa stołowego.

Uroczystość kończy defilada wojskowa.

Ksiądz biskup ordynariusz kaliski – Stanisław Napierała wpisuje się do księgi pamiątkowej Jubileuszu 50-lecia Liceum, a następnie udaje się spróbować żołnierskiej grochówki, serwowanej z kuchni polowych w pobliskim parku.

Uroczysta Akademia

Absolwenci tłumnie zwiedzają szkołę. W holu głównym mogą obejrzeć się na starych zdjęciach.

Przed godzina 14 zaproszeni goście i absolwenci Liceum zaczynają zapełniać gościnną Halę Sportową…

Goście Zjazdu: Łódzki Kurator Oświaty – Marian Przybylski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty – Hanna Banach, dowódca 15 SBWD płk Jan Sobotka, wicestarosta sieradzki – Michał Kłos, Krzysztof Jasiński, starosta sieradzki – Kazimierz Kościelny

Mjr Jacek Żurek, ppłk Mirosław Kaliński z MON, mjr Andrzej Błaszczyk – rzecznik prasowy 15 SBWD.

Salę wypełnił tłum gości…

Akademię otwiera dyrektor liceum – Antoni Mikita

Uczennice klasy III wręczają kwiaty płk Janowi Sobotce…

Łódzki Kurator Oświaty ciepło mówi o naszym liceum i przekazuje upominek do szkolnej biblioteki…

Starosta – Kazimierz Kościelny i wicestarosta – Michał Kłos przekazują dyrektorowi liceum gratulacje i prezent do szkolnej biblioteki.

Płk Ryszard Warszewski przekazuje do szkolnej izby pamięci szablę, którą otrzymał odchodząc na emeryturę z funkcji prorektora Wojskowej Akademii Technicznej.

Przezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sieradzu – Regina Jaworska i Błaszkach – Maria Zajda do życzeń i kwiatów także dołączają upominki.

Dyrektor Liceum odczytuje uchwałę kapituły medalu „Za zasługi dla Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach”, a następnie wręcza medale i dyplomy.
Otrzymują je:
Zasłużeni nauczyciele o najdłuższym stażu pracy: dyrektor Stanisław Borowiak, Mieczysław Trzeciak, Maria Bitner, Barbara Grabowska, Zofia i Włodzimierz Marszałek, Jadwiga Lisiak oraz sekretarz szkoły Halina Andrzejewska.
Przyjaciele Szkoły; płk Jan Sobotka, starosta Kazimierz Kościelny, b. kurator oświaty w Sieradzu Jadwiga Kałużewska, inż. Kazimierz Wawrzyniak
Sponsorzy: Barbara Noweta, Józefa Bartczak
Absolwenci najlepiej promujący Szkołe w świecie: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, płk. Dr Ryszard Warszewski, Kazimierz Olejnik

Młodzież z Liceum przygotowała dla absolwentów program artystyczny, który prowadzą Maciej Przygodzki i Tomasz Pręczyński

Wspaniale śpiewa chór i solistki Ola Socha i Marta Mencel.

Dla absolwentów rocznika 1982, którym z racji stanu wojennego nie było dane bawić się na swojej studniówce młodzież tańczy tradycyjnego poloneza.

Występ młodzieży nagrodzony zostaje oklaskami na stojąco. Po niejednej twarzy popłynęły łzy.

Delegacja nauczycieli i młodzieży wręczyła kwiaty córce pierwszego dyrektora Liceum – Józefa Pilińskiego – pani Elżbiecie Pilińskiej, która wpisała się do księgi pamiątkowej Jubileuszu…

Najmłodsi nauczyciele wyprowadzili sztandar.

Spotkanie absolwentów

Wzruszające spotkania po latach. Wychowawcy i wychowankowie, nauczyciele i uczniowie, koleżanki i koledzy.

A potem zaczął się bal na dwieście par…

How do you extend this out into 90 goldessayclub.com/ hours for 1/2 credit