Grzegorz Balcerski

grzegorzbalcerski-1

W 2010 roku z bardzo dobrym wynikiem maturalnym ukończyłem Liceum im. Wojska Polskiego w Błaszkach o profilu matematyczno-geograficznym. Osiągnięty rezultat pozwolił mi dostać się na stacjonarne studia do jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w tej części Europy – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Trzy lata później uzyskałem tytuł licencjata, kończąc kierunek Finanse i Rachunkowość, o specjalizacji Międzynarodowe Rynki Finansowe i Finanse Przedsiębiorstw, z bardzo dobrą oceną broniąc swoją pracę dyplomową o tematyce dotyczącej opcji na akcje i kontraktów terminowych. Równocześnie udało mi się zdobyć licencję Maklera Papierów Wartościowych (nr licencji 2832) udzielaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozwoliło mi to na odbycie praktyki zawodowej w Domu Maklerskim PKO BP w Biurze Kontrolingu, gdzie pracowałem przez kilka miesięcy. Kolejnym krokiem jest kontynuacja edukacji na studiach magisterskich na tej samej uczelni oraz kierunku (obecnie czwarty semestr). Poza tym, od roku uczestniczę w III etapowym programie zdobycia licencji Doradcy Inwestycyjnego (również akredytowanej przez KNF) – 1 marca 2015 przystąpiłem (będę przystępował) do III etapu tego egzaminu. Jeżeli z powodzeniem uda mi się przez niego przejść uzyskam uprawnienia do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych, co w przyszłości, być może, pozwoli mi osiągnąć mój cel zawodowy, czyli pozycję zarządzającego portfelami w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Z tą tematyką wiąże się także praca dyplomowa, nad którą obecnie pracuję, obejmująca zakres zarządzania portfelem obligacji korporacyjnych. Jednocześnie zajmuję funkcję analityka rynku obligacji w NWAI Dom Maklerski, poprzednio odbywałem praktyki w Domu Maklerskim BZ WBK w Departamencie Analiz Giełdowych. Do roku 2014 studia, dodatkowe kursy oraz pracę zawodową udawało mi się łączyć z wyczynowym treningiem lekkoatletycznym. Przez 3 lata byłem członkiem klubu AZS-AWF Warszawa, gdzie trenowałem rzut dyskiem. Największym osiągnięciem mojej krótkiej kariery sportowej był 5 wynik wśród dyskoboli poniżej 23 roku życia w Polsce w roku 2013.

 

Grzegorz Balcerski