Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 30.06.2017r.

Tego dnia od godz. 13.00 będą wydawane świadectwa.