Bezpieczny powrót do szkoły

Bez kategorii

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się według harmonogramu: Klasy pierwsze: godz. 9:00 Teren zielony pomiędzy blokiem C a salą gimnastyczną. Po uroczystości – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych: IA –s. 20- prof. Małgorzata Zasina IT – s. 19- prof. Małgorzata Ślusarska IZ –  s. 35- prof. Justyna Graczykowska Klasy drugie : godz. 10:30 wyłącznie spotkania z…

Bez kategorii

Informacja

INFORMACJA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO NASZYCH SZKÓŁ PROSIMY  O DOSTARCZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW Przypominamy, że od 12 sierpnia 2020 r. wydawane są skierowania na badania do lekarza medycyny pracy, każdy przyjęty (do szkoły branżowej, technikum i klasy mundurowej liceum) kandydat powinien zgłosić się po nie do szkoły.

Bez kategorii

Nasze Ekologiczne Pracownie

Nasze Ekologiczne Pracownie

Nazwa Zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko(logiczne) nauczanie przez doświadczenie” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach” Wartość ogólna zadania: 39 628 zł. Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: Dotacja na kwotę 35 628 zł na polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej. Utworzenie…

Bez kategorii

Spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach zaprasza Rodziców i Uczniów klas pierwszych na spotkanie w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 17.00

Bez kategorii

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych 11 sierpnia 2020 r. zapraszamy Maturzystów  po odbiór świadectw dojrzałości.  Klasa 3a godz. 12.00Klasa 3b godz. 13.00 (także absolwenci z poprzednich lat) Odbiór świadectw odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego- obowiązkowe  zakrywanie ust i nosa, obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły, rękawiczki oraz własny długopis.

Bez kategorii