Odbiór świadectw ukończenia liceum przez tegorocznych absolwentów

Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości 5 lipca w godz.12:00 – 14:00.

Bez kategorii