W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach podjęto kolejne działanie poświęcone obchodom 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Samorząd szkolny wraz z opiekunem – p.Justyną Graczykowską  i nauczycielem historii – p. Małgorzatą Ślusarską, zorganizował konkurs na plakat o tematyce patriotycznej, pod hasłem”100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę”. Do konkursu przystąpiła każda klasa oraz uczniowie indywidualni.  Spośród  zaprezentowanych prac komisja wyłoniła 3 miejsca w kategorii plakat klasowy i 2 miejsca w kategorii plakat indywidualny.

I miejsce zajęła klasa Ib, II – klasa IIa  i III miejsce – klasa Ia.

W  drugiej kategorii zwyciężyła uczennica kl.Ib – Eliza Pawlak,   II miejsce zajęła – Patrycja Pacyna z kl.IIIa.

Sponsorami nagród były firmy: S.i A.Pietrucha i  DROG-BRUK A.P.Szczerek Sp.J oraz sklepik szkolny. Fundatorzy -p. Anna Pietrucha i przedstawiciel firmy DROG-BRUK p. Kamil Wącław zostali zaproszeni na finał konkursu i rozdanie nagród.

Podczas finału uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny związany z odzyskaniem niepodległości.