Terminy egzaminów poprawkowych:

  • polski –  30.08.2018r- 9:00
  • Matematyka- 31.08.2018r- 9:00
  • angielski- 31.08.2018r- 9:00
  • niemiecki- 31.08.2018r- 9:00
  • poprawki w CEZ – 28.08.2018r – 9:00