„Jest taka chwila, o której myślimy,
która na pewno nadejdzie,
ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie.”
                                                            Autor nieznany
 
 
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy  informację o śmierci Dawida Kawczyńskiego, absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Błaszkach.
Rodzinie, Bliskim  i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.