Uczniowie ZSP Błaszki wzięli udział w VII Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Przegląd odbył się w 31. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zgierzu.

Rywalizacja odbywała się  w trzech konkurencjach: wylosowane komendy musztry wojskowej, pokaz zawierający elementy musztry paradnej oraz wykonanie piosenki marszowej.

Dyplom i puchar za II miejsce drużynie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach wręczyli : łódzka wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa oraz mjr Jacek Włodarski, Szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej.

Serdecznie gratulujemy!