Czteroosobowa drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach zajęła I miejsce w drugiej edycji policyjnego turnieju sprawności fizycznej oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zdobywając puchar starosty sieradzkiego.Na miejscu drugim znaleźli się uczniowie ZSP nr 2 w Sieradzu. Pozycję trzecią wywalczyła drużyna sieradzkiego „Mechnika”, a czwartą – II LO im. Żeromskiego. Miejsce piąte zajął zespół ZSP w Warcie.

Organizatorami  są komendy policji – wojewódzka w Łodzi i powiatowa w Sieradzu. Turniej składa się ze sprawdzianu wiedzy teoretycznej oraz testu sprawnościowego.