W nowo powstałej pracowni chemicznej, zaplanowano efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni klasowej poprzez utworzenie stref: nauczyciela – strefa pokazów doświadczeń znajdująca się z przodu, wyposażona w stół laboratoryjny, dygestorium z mediami, apteczkę; strefa stanowisk badawczych dla uczniów do samodzielnego wykonywania eksperymentów uczniowskich znajdująca się z tyłu, składająca się ze stanowisk laboratoryjnych małych osadzonych w oddzielnych wnękach i strefa naukowa – przestrzeń na ławki uczniowskie po środku klasy oraz tablica interaktywna przy biurku nauczyciela do prowadzenia animacji, ćwiczeń, wizualizacji przestrzennej, rozwiązywania zagadnień problemowych. Tak rozplanowana przestrzeń umożliwi zachowanie swobody poruszania się po pracowni, pozwoli zachować porządek w prowadzeniu zajęć. Podział klasy na strefy umożliwi prowadzenie zajęć w różnej formie i z zastosowaniem wielu metod: uczniowie mogą pracować w zespole klasowym, w podziale na grupy oraz indywidualnie; nauczyciel może prowadzić wykład, pogadankę, pokaz, doświadczenia. Stanowiska badawcze uczniów będą szczególnie innowacyjnym elementem pracowni. Wyposażone w bieżącą wodę, zlew, blaty robocze, dodatkowo doświetlone umożliwią samodzielne eksperymentowanie, które bardzo zachęca młodzież do nauki, uczy obserwacji, wyciągania wniosków. Natomiast zajęcia koła chemicznego prowadzone w tak zaplanowanej przestrzeni mogą stać się  ciekawą przygodą rozbudzającą zainteresowania, kształtującą świadomość ekologiczną, naukowe myślenie i skuteczne działanie. W pracowni chemicznej na miarę dzisiejszej rzeczywistości dobrze sprawdzi się zestaw multimedialny składający się z tablicy interaktywnej z projektorem, zestawem głośników i laptopem. Zestaw taki pozwoli na uatrakcyjnienie procesu lekcyjnego poprzez wykorzystanie wielu multimedialnych pomocy oferowanych uczniom i nauczycielom przez wydawnictwa naukowe jako obudowa do tradycyjnego podręcznika: podręczniki multimedialne, e-booki, multibooki, programy do zadań i ćwiczeń. Dodatkowa tablica biała sucho ścieralna dzięki możliwości przemieszczania może być wykorzystana zarówno przez nauczyciela podczas procesu lekcyjnego jak i przez uczniów wykonujących samodzielnie doświadczenia (rysowanie schematów, zapisywanie instrukcji, obserwacji, wniosków, równań reakcji). Okna pracowni będą zasłaniane roletami zaciemniającymi, tak aby warunki atmosferyczne nie utrudniały prowadzenia eksperymentów, czy optymalnego wykorzystania tablicy interaktywnej. Dla ciekawego i dekoracyjnego efektu rolety będą zadrukowane motywami chemiczno – przyrodniczymi. Ściana naprzeciwko okien ma dużą powierzchnię, którą wykorzystamy jako miejsce ekspozycji prac uczniów, wyników, prezentacji tematycznych, ciekawostek ekologicznych, kalendarza ekologicznego, zasad pracy w pracowni chemicznej. W tym celu zaplanowaliśmy wyposażenie klasy w tablice korkowe. Na tej samej ścianie planujemy umieścić fototapetę z układem okresowym pierwiastków chemicznych, której forma pozwoli na oswajanie się z budową najważniejszej w chemii tablicy: rozmieszczeniem pierwiastków w grupach i okresach, przynależnością do bloków, podziałem na metale i niemetale. Dodatkowymi elementami pełniącymi funkcję pomocy naukowych jak i poprawiającymi estetykę pracowni będą przeszklone gablotki i szafki a w nich pomoce naukowe, modele, sprzęt laboratoryjny i materiały dydaktyczne. Znajdować się będą one nad stanowiskami pracy uczniów – we wnęce przy tych stanowiskach, tak aby uczniowie mogli mieć stały dostęp do nich. Zaplecza znajdujące się przy sali nadal będą spełniać swoją rolę: jedno zamknięte z szafkami na odczynniki chemiczne oraz drugie dostępne dla uczniów ze sprzętem, szkłem laboratoryjnym , odzieżą ochronną  i innymi pomocami używanymi doraźnie. Drzwi do tych pomieszczeń planujemy sukcesywnie zmodernizować lub wymienić.