Nasi uczniowie od 20.10.2019 do 2.11.2019 przebywali w Grecji, w ramach uczestnictwa w mobilności edukacyjnej, która była realizowana we współpracy z greckim partnerem Olympus Education Services Single Member P.C., wspierającym naszą szkołę we wdrażaniu  Programu PO WER „Dobry zawód- lepsza przyszłość”.  W ramach wyjazdu każdy z 30 uczniów nie tylko miał  okazję pracować w międzynarodowym środowisku, szkoląc swoje umiejętności w dziedzinie  żywienia i usług gastronomicznych, mechaniki, fryzjerstwa, handlu czy informatyki i ekonomii, ale także w dni wolne od pracy zapoznać się z grecką kulturą oraz zobaczyć najważniejsze miejsca z nią związane, w tym wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO Meteory, drugie największe miasto Grecji – Thessaloniki, wzgórza mitologicznego Olimpu i inne..

Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Anna Mrowiec – nauczyciel języka angielskiego, p. Michał Giejko – nauczyciel języka rosyjskiego i przedmiotów informatycznych oraz p. Magdalena Zakęs – nauczyciel chemii i matematyki.

Wyjazd był niezwykłym doświadczeniem zarówno dla młodzieży biorącej udział w praktykach jak również dla nauczycieli – opiekunów.