Mając na uwadze bezpieczeństwo Wasze i pracowników szkoły i stosowanie się do reżimu sanitarnego, zapraszamy do szkoły celem złożenia dokumentów związanych z Rekrutacją codziennie, w godzinach 8:00-13:00.
Przypominamy o konieczności wpisywania ocen w systemie naboru!!!