W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach uczniowie wraz z nauczycielami podejmowali szereg działań w celu popularyzowania książek i zachęcania  do ich czytania. Jednym z nich był udział, kolejny już, w edycji Narodowego Czytania. Było to wydarzenie z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców Błaszek i okolic.

Wyjątkowym wydarzeniem były odchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta duża środowiskowa uroczystość  słowno-muzyczna poprzez piosenki i fragmenty dzieł literackich przypominała polskie drogi do wolności. Na podstawie wykorzystanych utworów powstał przygotowany przez naszych uczniów śpiewnik piosenek patriotycznych.

Wychowawcy klas ze swoimi uczniami przygotowali promujące czytanie plakaty, konkurs na najpiękniejszą bajkę oraz zajęcia pt: Dlaczego warto czytać?

Nauczyciele przy współpracy z pedagogiem szkolnym przygotowali i przekazali rodzicom uczniów informację o wpływie czytania na rozwój ich dzieci.

W szkolnej bibliotece powstała wystawa nowości czytelniczych i tablica informująca o aktualnych wydarzeniach kulturalnych w regionie oraz kraju.

To tylko niektóre z wydarzeń, jakie odbywały się w naszej szkole.

Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa szkoła wzbogaciła się o ponad 200 egzemplarzy książek wybranych na podstawie analizy zainteresowań i potrzeb młodzieży.