INFORMACJA

KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO NASZYCH SZKÓŁ PROSIMY  O DOSTARCZANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Przypominamy, że od 12 sierpnia 2020 r. wydawane są skierowania na badania do lekarza medycyny pracy, każdy przyjęty (do szkoły branżowej, technikum i klasy mundurowej liceum) kandydat powinien zgłosić się po nie do szkoły.