Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się według harmonogramu:

Klasy pierwsze: godz. 9:00

Teren zielony pomiędzy blokiem C a salą gimnastyczną. Po uroczystości – spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych:

IA –s. 20- prof. Małgorzata Zasina

IT – s. 19- prof. Małgorzata Ślusarska

IZ –  s. 35- prof. Justyna Graczykowska

Klasy drugie : godz. 10:30

wyłącznie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

IIAp – s.36

IIAg – s.39

IITp – s. 46

IITg – s. 60

UWAGA: klasy drugie LO wchodzą do szkoły wejściem głównym,  klasy drugie Technikum wejściem od ul. Szkolnej -wejściem bezpłatnych porad prawnych.

Klasy trzecie: godz.11:00

wyłącznie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

IIIA – s. 28 

IIIZ – s. 47 

UWAGA: IIIA, IIIZ wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Wszyscy uczniowie  obowiązkowo zakrywają usta i nos oraz dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

Od 2.IX.2020r. zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach będą się odbywać w formie tradycyjnej. Ewentualne zmiany będą wynikiem stanu zagrożenia epidemiologicznego.