Duża inwestycja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach…..

 Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  podjął uchwałę w sprawie przyznania naszej szkole dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „ Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery-V edycja” na realizację zadania pn.:

 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej”

Projekt zakłada m.in.:

– wymianę źródła ciepła na ekologiczne

– wymianę okien

– wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

– odnowienie  elewacji

Inwestycja możliwa jest dzięki  staraniom organu prowadzącego, czyli Powiatu Sieradzkiego.