PODZIĘKOWANIE

Panu Piotrowi Świderskiemu Burmistrzowi Błaszek

za działanie w ramach zadania WFOŚiGW w Łodzi pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Błaszki”, polegające na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzewa znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

Jest to kolejny dowód na wieloletnią  współpracę pomiędzy Gminą Błaszki a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

Jadwiga Napieralska

Dyrektor ZSP Błaszki