Ministerstwo Obrony Narodowej udzieliło Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach zezwolenia na utworzenie, od dnia 1 września 2021 roku, oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Błaszkach.
Szkoła otrzyma dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmów ochronnych, busol lub kompasów, kamizelek taktycznych, replik broni palnej, kabur do replik, masek przeciwgazowych czy noszy i zestawów medycznych, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.
Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym i w technikum wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi: 1) w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych; 2) w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych; 3) w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych; 4) w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.
Szkoła, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego, zapewnia uczniom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć praktycznych oraz dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć.

15. Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu jest jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.