Próba sprawności fizycznej  – klasa OPW odbędzie się dnia 8 czerwca 2021r. w sali gimnastycznej ZSP Błaszki o godz.16:00.

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej muszą posiadać
odpowiedni strój sportowy (koszulka, spodenki lub dres – wg regulaminu), oraz obuwie sportowe.

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców / opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do oddziału Przygotowania Wojskowego oraz orzeczenia lekarza podstawowej opieki  medycznej,  potwierdzające  bardzo  dobry  stan  zdrowia i brak przeciwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

9 czerwca 2021 r. godz. 15:00 zostanie opublikowana lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w „ODDZIALE PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (klasa wojskowa).

Próba sprawności fizycznej obowiązuje wszystkich uczniów, którzy złożyli podanie do klasy OPW (klasy wojskowej).

Regulamin próby sprawności fizycznej dla kandydata znajduje się w zakładce ważne dokumenty dla klasy OPW

Ważne dokumenty dla klasy OPW