W dniu 10 czerwca 2021r  Dowódca 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu  płk Wojciech Daniłowski i Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach  podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego (OPW) przez patronacką jednostkę wojskową.   Wydarzenie miało miejsce na terenie Jednostki Wojskowej nr 1551 w Sieradzu. Porozumienie  jest konsekwencją otrzymania przez szkołę zezwolenia Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie od dnia 1 września 2021 roku, oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego w Błaszkach.
15. Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu jest jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.