Zapraszamy chętnych uczniów z klas II – III do udziału w projekcie: „”.

Aby wziąć udział należy:
– zapoznać się z regulaminem rekrutacji

– zapoznać się z klauzulą RODO

– dostarczyć osobiście wypełniony kartę zgłoszenia ucznia  do sekretariatu szkoły do 07 kwietnia 2022r (formularz można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły).

Do pobrania:

Praktyki w Grecji uczniów Technikum