Święto demokracji w naszej szkole 🟧🟦
W dniu dzisiejszym uczniowie i nauczyciele mieli okazję wziąć udział w wyborach do nowego Samorządu Uczniowskiego 2022/2023. Aż 12 kandydatów ubiegało się o miejsca w Radzie Uczniowskiej.
Po dokładnym przeliczeniu wszystkich oddanych głosów został wybrany nowy Samorząd w składzie:
Przewodniczący- Igor Krysiak
Zastępca Przew. – Krystian Kokot
Skarbnik- Daria Polewska
Sekretarz- Martyna Będkowska
Nowemu Samorządowi życzymy siły i wytrwałości w realizacji swoich planów 👏