Terminy postępowania rekrutacyjnego

04.07.2022 – 11.07.2022. godz.15.00.

Zmiana wyboru preferencji bez możliwości złożenia nowego wniosku

08.07.2022. – 12.07.2022. godz. 15.00.

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

19.07.2022 – 22.07.2022. godz. 12.00.

Potwierdzanie woli podjęcia nauki (oryginały: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie dostarczono wcześniej).

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html