Zapraszamy absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości 5 lipca w godz.12:00 – 14:00.