Uroczyste otwarcie ekopracownii w PZS w Błaszkach.

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Błaszek- Piotr Świderski, przedstawiciele fundatorów elementów ogrodu: dyrektor finansowy Grupy PIETRUCHA- Michał Militowski, kierownik działu marketingu firmy DROGBRUK- Jarosław Jasiukiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców- Bożena Łuczak- Słocińska.

Po raz drugi nasza szkoła znalazła się wśród Laureatów Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi. Dzięki przyznanym funduszom w kwocie 44.990,00 zł powstał zewnętrzny punkt dydaktyczny Ogródek „ZACISZE” . W 2019r roku powstała Ekopracownia – nowoczesna pracownia chemiczna. Autorką obu projektów jest nauczyciel chemii – p. Magdalena Zakęs.

Teren punktu dydaktycznego Ogródek „ZACISZE” został podzielony na 2 części. Pierwsza – to altana z wyposażeniem otoczona donicami z kwiatami oraz kosze na odpady umożliwiające segregację śmieci .  Druga część – to roślinność oraz wyposażenie dydaktyczne. Poruszanie się po ogrodzie ułatwiają  utwardzone alejki. W pobliżu altany powstało rumowisko skalne składające się z różnorodnych skał, jako model wietrzenia fizycznego, ale zarazem źródło wiedzy o różnorodnej genezie skał występujących w Polsce. Powstało poidełko dla ptaków z małą fontanną, w obiegu zamkniętym, a więc bez żadnych strat wody. Przy tej okazji, przy każdej możliwej okazji będziemy podkreślać bardzo duży problem z wodą słodką nie tylko w Polsce, ale także w okolicy szkoły. W ogrodzie umieszczono  stację meteorologiczną, dzięki której będziemy śledzić aktualny stan pogody. Ważnym elementem dydaktycznym: historycznym                 i  geograficznym jest zegar słoneczny. Posadzona roślinność jest różnorodna pod względem wymagań glebowo- klimatycznych, kolorystycznym                                            i wielkościowym. Są to :krzewy, byliny i trawy. Dobór roślin związany jest z mikroklimatem gminy Błaszki, warunkami mrozowymi, ale głównie z walorami dydaktycznymi. Przy wyborze roślin kierowaliśmy się także życiem m.in. owadów. Z myślą o nich powstała nie tylko różnorodność kolorystyczna, ale także zakupione zostały budki dla owadów. Rozbudzanie świadomości ekologicznej u uczniów, moda na ogrody i walory estetyczne terenów porośniętych roślinnością to podstawa naszych planowanych działań.

 

https://youtu.be/naBiPnmMJ_Y