Wizyta gości z zagranicy w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach realizuje kolejny projekt w ramach programu Erasmus +. Tytuł projektu to Playing with the the Play, a jego celem jest napisanie sztuki teatralnej. Podczas pierwszego spotkania w Polsce uczniowie z Finlandii, Grecji, Portugalii, Turcji i Węgier oraz ze szkoły w Błaszkach napisali jej pierwszy akt. Praca nad tekstem sprawiła młodzieży dużą radość, przyczyniła się do integracji, wymiany pomysłów i pomogła odkryć talenty aktorskie. Napisane sceny  zostały odegrane i zarejestrowane, będą stanowiły wzór dla kolejnej grupy uczniów. Oprócz pracy nad sztuką międzynarodowa grupa uczniów i nauczycieli mogła zwiedzić Kalisz i spotkać się z dyrektorem teatru im. Wojciecha Boguslawskiego. Była także we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka na zajęciach z ruchu scenicznego. Po raz kolejny już uczestnicy programu zostali zaproszeni przez Burmistrza Błaszek Piotra Świderskiego, który przybliżył im  historię miasta, przedstawił bieżące  zadania urzędu i plany na przyszłość.

Każde spotkanie w ramach programu Erasmus + przyczynia się do rozwoju umiejętności komunikacji w języku angielskim, otwartości na inne kultury, przełamania własnych barier i kompleksów.

Najcenniejszą wartością i pamiątką z wizyty w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach pozostaną jednak wspomnienia spotkań z rówieśnikami, ciekawych rozmów, wspólnej zabawy.

W listopadzie tego roku nasi uczniowie wyjadą do Portugalii, by

kontynuować pracę nad tekstem międzynarodowej sztuki.