”Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”

projekt RPLD.11.03.01-10-0019/21  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020