Podziękowanie

Firmom:

  1. S i A PIETRUCHA
  2. INVAR PC MEDIA Sp. z o. o   
  3. P.H.U ELDOM Zdzisław Woźniak
  4. P.H.U ” Domus „Małgorzata Derdziak
  5. „ANROL” Sp. z o. o
  6. Centrum Kultury w Błaszkach
  7. „DINO POLSKA” S.A.  

za zorganizowanie staży uczniowskich w ramach projektu nr RPLD.10.03.01-10-0019/21 pn. ,,Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata2014-2020 i umożliwienie 20 uczniom Technikum w Błaszkach nabycia umiejętności zawodowych w zawodach: technik ekonomista i technik informatyk . Jesteśmy wdzięczni za profesjonalizm, docenienie naszych uczniów, za doskonałe referencje, a przede wszystkim za współpracę.