UWAGA
PROSIMY KANDYDATÓW DO NASZYCH SZKÓŁ O DOSTARCZENIE WRAZ Z DOKUMETAMI KOPII AKTÓW URODZENIA.