W dniu 4. września społeczność naszej szkoły spotkała się na sali gimnastycznej by uroczyście  przywitać rok szkolny 2023/ 2024. Nowy dyrektor szkoły, pani Magdalena Zakęs, powitała wśród gości Naczelnika Oświaty, Kultury i Sportu, pana Józefa Jurę, absolwenta liceum w Błaszkach.

Pani dyrektor, w krótkim przemówieniu, wprowadziła obecnych w nowy rok szkolny, zwróciła

szczególną uwagę na uczniów klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej, dla których był to pierwszy, może trochę stresujący dzień w nowej szkole.

Z optymizmem i entuzjazmem rozpoczynamy naukę 5. września 2023r.