W piątek 27.10.2023 roku uczniowie klas 1T, 2T, 5T, 3B ,4a oraz 2z wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do kina w Łodzi. Oprócz kształtowania wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, młodzież mogła wzmacniać więzi koleżeńskie z różnych zespołów klasowych oraz kształtować nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.