21 lutego 2024r. w PZS w Błaszkach odbył się konkurs ortograficzny z okazji MIEDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO. Udział w nim wzięło 30 uczniów.
I miejsce zajęła Zosia Graczykowska z 4a, II miejsce ex aequo zajęli: Jakub Nowak z 4t, Julia Stanisławska z 2a i Michał Pospieszyński z 4a.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.