Ósmoklasiści  z wizytą w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach

W dniu 17 kwietnia Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach gościł uczniów z 8 klasy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach. Ósmoklasistów i towarzyszących im nauczycieli powitała dyrektor szkoły, pani Magdalena Zakęs; następnie goście wraz z uczniami klas pierwszych liceum i technikum uczyli się min.  wystawiać faktury podczas zajęć  z przedmiotów ekonomicznych, ćwiczyli słownictwo z języka angielskiego i niemieckiego podczas pracy w grupie czy samodzielnie rozwiązując quiz na temat Wielkiej Brytanii. Ósmoklasiści doskonale poradzili sobie z zaproponowanymi zadaniami, co dobrze wróży przed czekającymi ich wkrótce egzaminami.

Wizyta zakończyła się spotkaniem z panią dyrektor, która przypomniała krótko zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, pokazała na stronie Powiatowego Zespołu Szkół potrzebne do tego informacje i linki, zaprosiła uczniów do kontynuowania nauki w liceum, technikum czy szkole branżowej w Błaszkach.

W szkole trwają prace związane z termomodernizacją , dlatego goście nie mogli zwiedzić całego budynku. Absolwenci szkół podstawowych będą mogli nadrobić to już we wrześniu. Zapraszamy.