Ósmoklasiści  z Kalinowej w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach.

W piątek, 19 kwietnia, Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach odwiedzili uczniowie 8 klasy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej wraz z wychowawcą. Gości powitała dyrektor szkoły, pani Magdalena Zakęs; ósmoklasiści wraz z towarzyszącymi im licealistami i uczniami technikum obejrzeli szkołę – ze względu na trwająca w budynku termomodernizację – odbyli tylko  krótki spacer, następnie wzięli udział w zabawach ćwicząc słownictwo z języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie z Kalinowej zmierzyli sięz quizem na temat Wielkiej Brytanii, wykazując się szeroką wiedzą – o ich wyniki na egzaminie można być spokojnym.

Pani dyrektor, kończąc spotkanie, przypomniała krótko zasady rekrutacji do szkółponadpodstawowych, pokazała na stronie Powiatowego Zespołu Szkół potrzebne do tego informacje i linki, zaprosiła uczniów do kontynuowania nauki w liceum, technikum czy szkole branżowej w Błaszkach.

Było to drugie spotkanie ósmoklasistów z gminnych szkół podstawowych ze społecznością  Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach.

Powodzenia na egzaminach i do zobaczenia we wrześniu!