26 kwietnia odbyła się w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły.
Dyrektor szkoły, pani Magdalena Zakęs powitała gości- Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pana Józefa Jurę; Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Bożenę Łuczak- Słocińską, zgromadzonych rodziców tegorocznych maturzystów oraz głównych bohaterów- absolwentów liceum i technikum.
Troje uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Pan Józef Jura wręczył Nagrodę Starosty dla ucznia z najlepszymi wynikami w nauce.
Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnała maturzystów, wspominając czas ich nauki, życząc sukcesów na zbliżających się egzaminach oraz mądrych życiowych wyborów w dorosłym życiu. Do życzeń słowem, piosenką i drobnym upominkiem dołączyli młodsze koleżanki i koledzy z liceum i technikum.
Życzenia dla absolwentów przekazali również goście uroczystości- pan Józef Jura oraz pani Bożena Łuczak -Słocińska.
Wzruszającym momentem było wystąpienie maturzystów, którzy dziękowali obecnym za wspólnie spędzony czas w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach.