Spotkanie profilaktyczne w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach

Dnia 20.05.2024r. w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszkach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,

Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z sieradzkiej Policji oraz

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie, na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej  i przemocy w rodzinie.

Tak rozpoczął się pierwszy dzień Powiatowej Kampanii Społecznej pod patronatem Starosty Sieradzkiego…

Młodzież dowiedziała się czym jest przemoc i agresja, czym jest krąg przemocy (agresor nigdy nie działa sam), jak reagować na przejawy hejtu, gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy domowej, jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich.

Podsumowaniem spotkania może być zdanie, wypowiedziane przez jednego z gości, że czasem jedna nierozsądna decyzja, zmienia całe życie.

Marta Wiatrowska, pedagog szkolny