W dniu 17.05.2024 r. mieliśmy przyjemność gościć w Powiatowym Zespole Szkół w
Błaszkach Pana pułkownika dr inż. Ryszarda Warszewskiego wraz z żoną. Pan Warszewski jest
absolwentem naszego liceum. Po maturze w roku 1967 studiował w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, Akademii Sztabu Generalnego WP, Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Po
przejściu do rezerwy w 2003 r. był Dyrektorem Biura Planowania i Rozwoju Wojskowej
Akademii Technicznej a w 2004 r. Zastępcą Dyrektora Zakładu Inwestycji NATO– Warszawa. W
czasie swojej kariery zawodowej otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń: Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal „Siły Zbrojne w
Służbie Ojczyzny”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Obrony Kraju”.

W związku z zakończeniem służby wojskowej w siłach zbrojnych RP przekazał do Izby
Tradycji PZS w Błaszkach osobisty mundur półfrak – ubiór wieczorowy oficera sił
powietrznych, który przeznaczony jest do indywidualnych wystąpień oficerów w czasie
przyjęć okolicznościowych, swoją Rozprawę doktorską nt. „UWARUNKOWANIA
NARODOWE INTEGRACJI POLSKI Z ORGANIZACJĄ TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO„
obronioną w Akademii Obrony Narodowej w 1999 roku w Warszawie wraz z Dyplomem
Doktora Nauk Wojskowych, książkę „ZJAZD ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ
WOJSK INŻYNIERYJNYCH im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu PROMOCJA 1971” oraz
różne okolicznościowe pamiątki z okresu zawodowej służby wojskowej.

Na temat swojej pracy zawodowej opowiedziała nam żona pana Warszewskiego Pani
Ewa Warszewska, która jest Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Warszawie.

Było nam bardzo miło gościć w naszej szkole tak wyjątkowych gości. Dziękujemy za
spotkanie i mamy nadzieję, że będą następne. Zapraszamy.