Zakończenie roku szkolnego 2023/ 2024

  1. czerwca o godz. 10.00 uczniowie, rodzice i nauczyciele PZS w Błaszkach uroczyście zakończyli rok szkolny 2023/ 2024. Na sali gimnastycznej obecni byli goście- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pan Józef Jura oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Bożena Łuczak- Słocińska. Dyrektor szkoły, pani Magdalena Zakęs wraz z wychowawcami i panią przewodniczącą wręczyli listy pochwalne, nagrody i świadectwa „ z paskiem” dla najlepszych uczniów oraz listy gratulacyjne dla ich rodziców.

Najważniejszym momentem uroczystości było jednak wręczenie osiemnastu absolwentom świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Błaszkach. Do życzeń pani dyrektor, wychowawcy, pani Magdaleny Kluchy dołączyli również goście oraz młodsi uczniowie, którzy pożegnali starszych kolegów i koleżanki piosenką.

Piątek był ostatnim dniem w szkole księdza Zbigniewa Kołodziejczyka. Społeczność szkolna żegnając się z ks. Zbigniewem życzyła mu spotkania życzliwych ludzi w nowym miejscu pracy,    w parafii Piątek Wielki.

Pani Bogumiła Giejko, w imieniu Rady Rodziców i wszystkich obecnych,  podziękowała pani Bożenie Łuczak- Słocińskiej za pracę na rzecz szkoły.

Po uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami  i odbiór świadectw.

Uczniowie- pięknych, bezpiecznych wakacji!

Drodzy Absolwenci- powodzenia!