Klasa mundurowa Liceum Ogólnokształcącego w Błaszkach została objęta patronatem Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej a także Zakładu Karnego w Sieradzu.

W środę, 15 lutego, podczas uroczystego spotkania dyrektor szkoły Jadwiga Napieralska wraz z przedstawicielami służb mundurowych: brygadierem Albertem Romkiem – komendantem powiatowym straży pożarnej, nadkomisarzem Wojciechem Kuśmierkiem – komendantem powiatowym policji oraz kapitanem Piotrem Chlebiczem – dyrektorem sieradzkiego Zakładu Karnego podpisali porozumienia współpracy. W wydarzeniu uczestniczył również wicestarosta powiatu sieradzkiego – Marek Kanicki, a także wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie.

– LO im. Wojska Polskiego w Błaszkach od zawsze kojarzone jest z mundurem. Ścisła współpraca ze służbami mundurowymi rozpoczęła się w 2006 r. od podpisania pierwszego porozumienia z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Od tamtej pory szkoła podejmowała i podejmuje wiele działań: wyjazdy do Garnizonu Warszawa, udział w przysięgach żołnierskich, dniach otwartych koszar czy dorocznym święcie brygady. Dzięki współpracy z 32. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Łasku byliśmy świadkami przylotu samolotów F16 w 2008 r. Corocznie gościmy sztafetę pamięci generała Buka z 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Dzisiaj nadszedł czas poszerzenie działań w ramach współpracy z kolejnymi służbami mundurowymi – mówiła pani dyrektor. Szkoła od lat uczestniczy w akcjach profilaktycznych i konkursach organizowanych przez straż pożarną i policję, jednak współpraca z zakładem karnym to zupełnie nowe doświadczenie.

Klasa mundurowa funkcjonuje w Liceum Ogólnokształcącym w Błaszkach od 1 września 2016 roku. Obecnie liczy 14 uczniów, w tym 3 dziewczyny. Poza ogólnym programem nauczania realizowane będą też zajęcia obejmujące ratownictwo medyczne, czy bezpieczeństwo, a także zajęcia na basenie, hali sportowej i strzelnicy.

.

Dodaj komentarz