22-go kwietnia zorganizowaliśmy w szkole Dzień Otwarty dla gimnazjalistów i ich opiekunów, zainteresowanych nauką ZSP w Błaszkach.

W czasie prezentacji szkoły kandydaci mieli przede wszystkim okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Liceum, Technikum i Szkoły Zawodowej, poznać nauczycieli i uczniów, a także zwiedzić szkołę. 

Uczniowie Szkoły Zawodowej przygotowali stanowiska, na których reklamowali wybrane profesje, członkowie kółka chemicznego zaprezentowali scenki z życia Marii Skłodowskiej-Curie, zaś adepci klasy mundurowej wykonali widowiskowy pokaz musztry.

Dzień otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczniowie i nauczyciele wykazali się ogromnym zaangażowaniem w jego organizację.

Dodaj komentarz