O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach

składa się z trzech szkół:

Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego

Technikum

Informatycznego

Ekonomicznego

Handlowego

Branżowej Szkoły I stopnia