O szkole

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkach składa

się z trzech szkół:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Błaszkach
  2. Technikum w Błaszkach:

– informatyczne

– ekonomiczne

– rachunkowości

  1. Branżowa Szkoła I stopnia w Błaszkach- klasa wielozawodowa