Historia

Historia Liceum w Błaszkach

Wczoraj i dziś

Kilka tysięcy absolwentów. To oni zapisali piękną kartę szkoły. Pierwsza klasa liczyła 44 uczniów. Liceum Ogólnokształcące w Błaszkach zostało powołane zarządzeniem ministra oświaty 26 lipca 1956 roku. Wtedy też doszło do przekształcenia błaszkowskiej podstawówki w Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Błaszkach.

Wraz z powstaniem liceum zaczął działać Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który zdecydował o wzniesieniu nowego gmachu. Na jego czele stanęli Józef Piliński, dyrektor szkoły i Kazimierz Marszałek, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego. Społeczeństwo Błaszek i okolic zebrało 13118 złotych na budowę liceum. Komitet wystąpił do władz miasta o przyznanie szkole działki, co stało się rok później. 23 czerwca 1960 roku został wmurowany akt erekcyjny. Tego samego roku pierwsi maturzyści otrzymali świadectwa dojrzałości. Budowa szkoły zajęła 2 lata - gmach został oddany do użytku 3 września 1962 roku, czyli w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Było wówczas 6 klas licealnych. We wrześniu 1963 roku błaszkowskie liceum wystąpiło do Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego o nadanie imienia Wojska Polskiego. Kuratorium zmieniło patrona na Ludowe Wojsko Polskie, co trwało do 1994 roku, gdy powróciła pierwotnie proponowana nazwa.

Podział podstawówki i liceum na odrębne placówki nastąpił we wrześniu 1966 roku. Dwa lata później liceum otrzymało własny sztandar, co też się stało za sprawą społeczników.

Od końca lat 90. liceum przechodziło kompleksową modernizację. Zyskał budynek i pracownie przedmiotowe. Powstało centrum informatyczne.

W wyniku reformy oświaty od września 2002 roku liceum jest 3-letnie. W 2008 roku przeszło kolejne przekształcenie i zaczęło funkcjonować jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach. W jego skład wchodzą: liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Licealiści mogą uczyć się w klasach: biologiczno - chemicznej, politechnicznej, prawno – ekonomicznej, humanistyczno - medialnej, a od 2016 roku szkolnego również w klasie mundurowej. Uczniowie wybierający naukę w technikum kończą je z tytułami technika ekonomisty, bądź technika informatyka. Od tego roku szkoła proponuje również możliwość zdobycia wykształcenia jako technik handlowiec. Szkoła zawodowa przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w wielu profesjach, choćby sprzedawca, fryzjer, kucharz, elektryk. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w ZSP w Błaszkach, a z przedmiotów zawodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Ponieważ patronem liceum jest Wojsko Polskie, więc szkoła współpracuje z 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia, biorąc udział w okolicznościowych uroczystościach organizowanych w jednostce, albo zapraszając przedstawicieli 15 SBWD na ważne wydarzeniach w życiu szkoły. Od 2006 roku liceum ma prawo do umieszczania odznaki pamiątkowej i odznaki rozpoznawczej 15SBWD na sztandarze szkoły. Partnerem szkoły jest również 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Pierwszym dyrektorem liceum był Józef Piliński, który kierował nim do 1972 roku. Następnie zarządzali szkołą: Stanisław Blek, Stanisław Borowiak, Józef Kędzia i Antoni Mikita. Od 2007 roku do dziś  ZSP kieruje Jadwiga Napieralska. Obecnie kadra pedagogiczna składa się z 21 nauczycieli: Wioletta Antczak, Dorota Bitner, Waldemar Gałka, Michał Giejko, Joanna Glapińska, Justyna Graczykowska, Magdalena Klucha, Barbara Król, Dagmara Łuczak, Ewa Marcinkowska, Maria Meler, Judyta Napieralska, Anna Mrowiec, Marzena Polowczyk, Katarzyna Sowińska, Dominik Strumiński, Marcin Szymczak, Małgorzata Ślusarska, Katarzyna Toboła, Marta Wiatrowska i Małgorzata Zasina. W szkole zatrudnionych jest 11 pracowników administracji: Janina Balcerska, Alicja Borowiak, Andrzej Dąbrowski, Donata Galas, Halina Kempska, Ewa Kozielska, Henryk Kozielski, Danuta Sobczak, Katarzyna Sowała, Radomir Wosiak i Maria Zaremba. Nie sposób wymienić imiona i nazwiska wszystkich absolwentów, bo ich liczba przekroczyła już 4 tysiące. Wśród nich najwięcej jest nauczycieli, bo ponad 300. Ekonomistów i inżynierów po przeszło 200. Doliczyć się można kilkudziesięciu prawników, tyle samo oficerów, lekarzy i kilkunastu księży.

Jest więc co świętować. Przygotowaniem obchodów 60-lecia zajął się Komitet Organizacyjny: Julianna Maniewska – Kurek- przewodnicząca, Marcin Drewniak- zastępca, Małgorzata Rojanek- skarbnik, Lena Sowa- sekretarz, Iwona Przygodzka, Łukasz Bitner, Marek Król i Tadeusz Machulski. Wszyscy zadbali, by wspomnienia nie straciły blasku.

Święto szkoły  przypada 9 września. Tak zdecydowali organizatorzy 50 – lecia liceum i ich pomysł znalazł kontynuatorów. Tego dnia nie ma zajęć, ale wszyscy są obecni. Jest okazja do prezentacji szkoły, występów i zaproszenia gości. Każde święto ma inny scenariusz, ale zawsze nawiązujący do patrona.

 

 

 ZDJĘCIE   Od chwili powstania Liceum dyrektorami byli:

  • Józef Piliński - od 1956 roku
  • Stanisław Blek - od 1972 roku
  • Stanisław Borowiak - od 1976 roku
  • Józef Kędzia - od 1991 roku
  • Antoni Mikita - od 1996 roku
  • Jadwiga Napieralska - od 2007 roku

Serdecznie zapraszamy do lektury zbioru tekstów na temat patrona Liceum Ogólnokształcącego:
Patron Liceum Ogólnokształcącego w Błaszkach