Klasa Mundurowa

Innowacja pedagogiczna „Klasa mundurowa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wprowadzona została 1.09.2016r. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła planuje przyjąć kolejną grupę 15-30 uczniów. Innowacja realizowana jest od dwóch lat, a już możemy pochwalić się szeregiem działań i osiągnięć. Uczniowie klas mundurowych uczestniczą: w zajęciach nauki pływania, zajęciach z zakresu samoobrony, w zajęciach na strzelnicy, biorą udział w lekcjach z ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa publicznego.
W ramach manewrów uczniowie odbywają szkolenia taktyczne:
taktyka zielona, czerwona i czarna. W ramach poligonu: pętle taktyczne, działania na terenie wroga, przejmowanie posterunku.

Uczniowie klas mundurowych bardzo często reprezentują szkołę na zewnątrz, nie tylko promując placówkę, ale także zawód polskiego żołnierza. W roku szkolnym 2017/2018 powołana została Jednostka Strzelecka JS 4143, której członkowie złożyli uroczystą przysięgę na Monte Cassino w maju 2018r. Przysięga odbyła się podczas Zlotu ku czci zdobywców Monte Cassino, w obecności Ministra Obrony Narodowej p. Mariusza Błaszczaka, p. Anny Marii Anders oraz weteranów walk o Monte Cassino.
Uczniowie corocznie biorą udział w konferencjach, sztafetach a także turniejach. Uczestniczyli z sukcesem  V i VI Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych: Sieradz 2017 – 3 miejsce, Sieradz 2018 – 2 miejsce. Przygotowują się do udziału w kolejnym Przeglądzie, który odbędzie się 16.04.2019r.

W ramach współpracy z 15 SBWD, która trwa od 2006r, odbywają się m.in. wspólne obchody Święta Wojska Polskiego, Święta Brygady, Dni Otwarte Brygady, Dzień Edukacji Narodowej, Jubileusz 60-lecia powstania szkoły.
Corocznie podpisywany jest plan współpracy z sieradzką brygadą. Szkoła może poszczycić się wyjątkowymi absolwentami- oficerami Wojska Polskiego, którzy nie tylko przekazują szkole pamiątki z czasów czynnej służby wojskowej, ale także spotykają się z uczniami klas mundurowych.

W ramach takich spotkań, odbywają się m.in. ćwiczenia musztry. Szkoła corocznie gości żołnierzy Sztafety pamięci gen. Tadeusza Buka – nastąpi to także 12 i 15 kwietnia 2019r. Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzeń.

Uroczysta Przysięga Członków JS 4143 Na Monte Cassino

Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Zapraszamy do lektury naszej notatki oraz artykułu na stronie Powiatu Sieradzkiego.

Sztafeta im. gen. Buka

Zapraszamy do lektury naszej notatki z wydarzenia oraz artykułu.

Konferencja OKM 1940

Wizyta na strzelnicy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej

Manewry w Łodzi

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Ćwiczenia w szkole

Drzwi Otwarte

VII Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Uczniowie ZSP Błaszki wzięli udział w VII Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Przegląd odbył się w 31. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zgierzu.

Rywalizacja odbywała się  w trzech konkurencjach: wylosowane komendy musztry wojskowej, pokaz zawierający elementy musztry paradnej oraz wykonanie piosenki marszowej.

Dyplom i puchar za II miejsce drużynie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach wręczyli : łódzka wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa oraz mjr Jacek Włodarski, Szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej.

Serdecznie gratulujemy!