Pracownicy

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła zatrudnia 29 pracowników (22 nauczycieli oraz 7 pracowników obsługi).

 

Nauczycieli:

 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko
1. Antczak Wioletta informatyka, biblioteka
2. Bitner Piotr biologia
3. Gałka Waldemar fizyka
4. Giejko Michał j.rosyjski, informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
5. Glapińska Joanna j. polski
6. Graczykowska Justyna j. polski, wiedza o kulturze, plastyka
7. Klucha Magdalena j. angielski
8. Brożyńska Jadwiga geografia
9. Łuczak Dagmara matematyka
10. Marcinkowska Ewa j. angielski
11. Grabowski Grzegorz   wych. fizyczne
12. Napieralska Jadwiga geografia, dyrektor
13.  Bronka Anna j. hiszpański
14. Nijak Anna j. angielski
15. Polowczyk Marzena matematyka, przedmioty zawodowe ekonomiczne,podstawy przedsiębiorczości
16. Zakęs Magdalena chemia
17. Sowa Jeremiusz wych. fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
18. Przybylski Mariusz religia
19. Ślusarska Małgorzata historia, wiedza o społeczeństwie
20. Toboła Katarzyna j. niemiecki
21. Wiatrowska Marta pedagog
22. Zasina Małgorzata

j. łaciński, bibliotek

Obsługa:

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko
1. Nowacka Wioletta samodzielny referent
2. Dąbrowski Andrzej palacz c.o.
3. Kempska Halina sprzątaczka
4. Kozielska Ewa sprzątaczka
5.  Kozielski Henryk  woźny, palacz c.o.
6. Sobczak Danuta sprzątaczka
7. Wosiak Radomir starszy inspektor ds. BHP
     
     
     
     

 

Comma rule 1 use a comma before coordinating conjunctions that join writing a critical review essay independent clauses