Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Bożena Łuczak-Słocińska
przewodnicząca

Sylwia Paciorek
zastępca przewodniczącej