Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW

 

Bożena Łuczak-Słocińska
przewodnicząca

 

Iwona Pospieszyńska
zastępca przewodniczącej