Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

ZARZĄD

 

Bożena Łuczak-Słocińska
przewodnicząca 

Sylwia Paciorek
zastępca przewodniczącej