Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW

Bożena Łuczak-Słocińska
przewodnicząca

Iwona Pospieszyńska
zastępca przewodniczącej

nr konta Bank Spółdzielczy w Błaszkach, nr konta  72 9245 0002 0000 0013 2000 0010