Ekopracownia

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w lipcu 2019 i pozytywnie rozpatrzony w październiku. Celem projektu jest utworzenie pracowni  chemicznej pn. „Eko(logiczne) nauczanie przez doświadczanie” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

https://youtu.be/yAhpiCzqK1c