Ekopracownia

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach Konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” został złożony w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w lipcu 2019 i pozytywnie rozpatrzony w październiku. Celem projektu jest utworzenie pracowni  chemicznej pn. „Eko(logiczne) nauczanie przez doświadczanie” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach.

Opis ekopracowni

W nowo powstałej pracowni chemicznej, zaplanowano efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni klasowej poprzez utworzenie stref: nauczyciela – strefa pokazów doświadczeń znajdująca się z przodu, wyposażona w stół laboratoryjny, dygestorium z mediami, apteczkę; strefa stanowisk badawczych dla uczniów do samodzielnego wykonywania eksperymentów uczniowskich znajdująca się z tyłu, składająca się ze stanowisk laboratoryjnych małych osadzonych w oddzielnych wnękach i…

Wizualizacja ekopracowni

https://youtu.be/yAhpiCzqK1c