Projekt PO WER „Dobry zawód- lepsza przyszłość”

Projekt PO WER  „Dobry zawód- lepsza przyszłość”

Czas trwania 01.06.2019- 31.05.2020

Celem głównym projektu było przygotowanie i realizacja mobilności zagranicznych 30 uczniów ZSP w Błaszkach, kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, blacharz, fryzjer, kucharz, ekonomista, informatyk i in. we  współpracy z partnerem greckim. Cele szczegółowe to m.in.:  rozwinięcie u uczniów i nauczycieli umiejętności związanych z posługiwaniem się j. angielskim, szczególnie jeśli chodzi o codzienną komunikację oraz korzystanie ze specjalistycznego słownictwa branżowego, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o możliwość zaliczenia części procesu edukacyjnego w j. angielskim, odbywając go w postaci mobilności zagranicznej, rozbudzenie aspiracji zawodowych uczniów i ich motywacji do dalszego kształcenia się i podnoszenia własnych umiejętności, rozwój umiejętności uzupełniony o cenny z punktu widzenia rozwoju młodego człowieka program kulturowy, wzbogacenie bazy partnerów o firmy i placówki edukacyjne działające w innym kraju UE, pozyskanie informacji i danych w zakresie oczekiwań pracodawców w stosunku do absolwentów szkół średnich,  rozwój osobisty uczniów,  wykreowanie u nich pozytywnych postaw związanych z tolerancją, poszanowaniem odmienności poglądów czy wierzeń, rozwinięcie wiedzy uczniów o Grecji – jej kulturze, tradycji, kuchni czy historii, która spowoduje u nich większą ciekawość świata i chęć podróżowania.

Realizację Projektu poprzedziły działania przygotowawcze dla uczestników w zakresie językowym (j. angielski, j. grecki), kulturowym oraz pedagogicznym. Zrealizowany Program kulturowy, pozwolił uczniom ZSP w Błaszkach lepiej poznać Grecję i zwiedzić takie miejsca jak: słynne Meteory, Thessaloniki czy Zamek w Platamonas.. Same praktyki odbywały się w uznanych greckich przedsiębiorstwach, z którymi partner grecki od lat współpracuje. Mają one duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, do której potrafią odpowiednio dotrzeć i zmotywować do pracy. Posiadają wykwalifikowaną kadrę, odpowiednią infrastrukturę i nowoczesny sprzęt, który pozwoli realizować praktyki na najwyższym poziomie, w oparciu o europejskie standardy. Osoby w nich pracujące to osoby aktywne, które z chęcią przekazują swoją wiedzę i dzielą się swoim doświadczeniem.

Praktyki zagraniczne zrealizowane w ramach projektu „Dobry zawód- lepsza przyszłość” to pierwsze takie działanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach. Mamy nadzieję, że będzie możliwość realizacji kolejnych projektów, a w związku z tym ogromna szansa dla uczniów szkoły.