mLegitymacja

Dzięki współpracy z OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) oraz Ministerstwem Cyfryzacji

mamy przyjemność udostępnić w PZS Błaszki mLegitymację. Dzięki aplikacji nie jest już konieczne noszenie tradycyjnego dokumentu, gdyż mLegitymacja w pełni zastępuje dokument papierowy

Podstawa prawna funkcjonowania mLegitymacji: 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Aplikacja mObywatel może być pobrana ze sklepu Google Play 

mLegitymacja szkolna na ekranie telefonu. Widoczne zabezpieczenia - hologram, czas okazania, powtarzający się wzór tła, termin ważności, data wydania, element dynamiczny.