ANEKS nr 1 do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacją zajęć