ANEKS nr 1do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacją zajęć